Svar: Kontohantering
Tillbaka till startsidan

Kontohantering

Kan ej logga in i Libretto

  • Använder du rätt kort i kortläsaren?
  • Har du glömt din kod till kortet, kontakta i första hand din kortleverantör eller lokala IT-support.
  • Använder du Landstingets eTjänstekort, kontrollera att du väljer det understa certifikatet utfärdat av ”SITHS CA v3, Carelink”.
  • För att undanröja eventuella andra fel kan du rensa cookies och stänga alla fönster i webbläsaren och därefter starta om webbläsaren.

Kan ej logga in i Symfoni

Symfoni

  • Använder du rätt kort i kortläsaren?
  • Har du glömt din kod till kortet så kontakta i första hand din kortleverantör eller lokala IT-support.
  • Använder du Landstingets eTjänstekort, kontrollera att du väljer det understa certifikatet utfärdat av ”SITHS CA v3, Carelink”.
  • För att undanröja eventuella andra fel kan du rensa cookies och stänga alla fönster i webbläsaren och därefter starta om webbläsaren.

KI: Beställning av konton till Libretto eller Symfoni

Beställningar görs av Jörgen Jönsson, KI Odontologi.
Beställningsblankett

Beställning av konto för utfärdare av tandvårdsstödsintyg i Symfoni

Vänd dig till kontaktpersonen i din kommun/stadsdel angående behörigheten till Symfoni.

Beställning av eTjänstekort

SLL - eTjänstekort - Kontakt

Information finns på eTjänstekortsförvaltningens webbplats, här

Internt inom Folktandvården:
Folktandvården
Box 6420
113 82 Stockholm
Ann-Christin Steise: 08-123 166 06 ann_christin.steise@ftv.sll.se

Avbeställning av konto till Libretto och Symfoni

Skicka in en ny begäran om avregistrering när användaren har slutat.

Tillbaka till startsidan