Den här sidan kommer att stängas ned 13 december 2022.
I fortsättningen hittas nedan information på Vardgivarguiden.se/tandvard.


Välkommen till Tandvårdsenheten

Här har vi samlat system för tandvårdsstödsintyg, uppsökande verksamhet, förhandsbedömningar samt listning för allmän barn-och ungdomstandvård.

SITHS-kort:
För att du skall kunna logga in i systemen krävs fungerande SITHS-kort. Vid problem med att logga in till systemen är det bra att först kontrollera SITHS-kortets funktion mot test.siths.se.

För mer information om SITHS, läs här: Hantera ditt eTjänstekort. Informationen här vänder sig i första hand till dig som har SITHS-kort från SLL, kallat eTjänstekort, men är till stora delar användbar även för dig med kort från andra utgivare. På denna sida kan du även testa ditt SITHS-kort och uppgradera din version av NetID om det behövs.

Beställning av konton till Libretto eller Symfoni för vårdgivare:
Fyll i denna blankett och skicka in via supportformuläret.
OBS! För att få behörighet till IT-systemet Libretto behövs ett giltigt avtal med Region Stockholm. För information om hur du som vårdgivare ansöker om avtal inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för barn och ungdomar, samt tandregleringsvård för barn och ungdomar, se Vårdgivarguiden.se.

Beställning av konton till Symfoni för kommunanvändare:
För dig som är anställd i kommunen och vill beställa högre behörighet: Fyll i denna blankett och skicka in via supportformuläret.
OBS! Gäller ej intygsutfärdare. Denna behörighet ges i din kommun/stadsdel.

För dig som är sjuksköterska i privat regi/boendeenhet och vill beställa behörighet: Fyll i denna blankett och skicka in via supportformuläret.


Webbläsare:
För att funktioner i systemet ska fungera på optimalt sätt skall Internet Explorer 10 (eller senare version av webbläsaren, dock inte Microsoft Edge) eller Google Chrome användas.

Operativsystem:
För att systemet skall fungera krävs operativsystem Windows Vista/7/8/8.1/10.
Systemet stödjer för närvarande ej Mac OS.

Vid driftstörning:
Om Libretto eller Symfoni av någon andledning drabbas av driftstörning kan det även vara problem att komma åt Tandvårdsportalen: tandvard.sll.se. På vårdgivarguiden kommer information om eventuella driftstörningar att visas. Det kan därför vara en idé att skapa ett bokmärke för Vårdgivarguiden så att du kan gå in där och få mer information.
Bild på barnbarn och farmor

Utfärda tandvårdsstödsintyg

Manual för inloggning
Manual för kommunanvändare

För utfärdare av tandvårdsstödsintyg och munhälsobedömning
Utfärdaren inom kommunen/stadsdelen kan beställa Tandvårdsstödsintyg samt erbjuda munhälsobedömning genom systemet.

Logga in i Symfoni för utfärdare för att utfärda tandvårdsstödsintyg eller registrera munhälsobedömning.

Kunskapstest för utfärdare av tandvårdsstödsintyg.
För att få tillgång till Symfoni för att administrera tandvårdsstödsintyg krävs godkänt på kunskapstestet.

Kunskapstestet består av 6 frågor som baseras på webbutbildningen som finns på Lärtorget. Har du inte genomfört utbildningen på Lärtorget rekommenderar vi att du först loggar in på https://lartorget.sll.se gå till publika kurser och sök på utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg. När du klarat kunskapstestet får du automatiskt tillgång till Symfoni för att utfärda tandvårdsstödsintyg.

För förhandsbedömningar / fakturering

Manual för inloggning
Manual för vårdgivare
Manual för FHB-konsulter

För vårdgivare som skickar förhandsbedömningar
I Symfoni för vårdgivare kan du som vårdgivare skicka elektroniska förhandsbedömningar för Nödvändig tandvård, Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, genom systemet. Du kan också skicka elektroniska fakturor på utförd förhandsbedömd och/eller ej förhandsbedömd vård genom systemet Symfoni för vårdgivare.

Konsulter till tandvårdsenheten kan hantera förhandsbedömningar genom systemet.

För uppsökande verksamhet

Manual för inloggning
Manual för vårdgivare

För vårdgivare som har avtal om uppsökande verksamhet
I Symfoni för vårdgivare kan du som vårdgivare följa upp de patienter som ska munhälsobedömas. Här finns kontaktinformation till patienterna och du kan registrera EPI-rapporter på utförda munhälsobedömningar.

Du kan också skicka elektroniska fakturor på utförda munhälsobedömningar och utbildningar genom systemet Symfoni för vårdgivare.

Prislistor, anvisningar och rutin


Om Tandvårdsenheten

Välkommen till Tandvårdsenhetens portal för barn- och ungdomstandvård samt regionfinansierat tandvårdsstöd för vuxna.

Tandvårdsenheten är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp tandvårdsverksamheten.

Systemet Symfoni är ett system som hanterar regionfinansierat tandvårdsstöd för vuxna.

Systemet Libretto hanterar regionfinansierat tandvård för barn och unga.

Problem med inloggning?

Läs vår FAQ.


Om du har problem att logga in kan du kontakta servicedesk.


Tel: 08-123 133 00

Via supportformulär


Öppettider:
Mån-Tor 07.00-17.30, Fre 07.00-16.00