Logga in med SITHS-kort

OBS: I fönstret Välj digitalt certifikat välj SITHS


Vid inloggningsproblem

Se hjälpavsnittet för inloggning

Vid problem:

Kontakta Service Desk
Tel: 08-123 133 00
Via supportformulär